ที่ลานสาธารณะนิกิไวใจกลางโทยะโคะออนเซ็น จะจัดตั้งโดมเป็นอุโมงค์ที่มีความยาวถึง 70 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตรประดับประดาด้วยหลอดไฟถึง 40,000 ดวง
ใช้หลอดไฟ LED ประดับประดาสอดประสานบรรยากาศที่แสนวิเศษ เป็นสถานที่ที่หาดูได้เฉพาะในฤดูหนาวของเมืองโทยะโคะออนเซ็นเท่านั้น

เวลาเปิดไฟ : ระหว่างเวลา 18.00 - 22.00 น.
สถานที่ประดับไฟ : นิกิไวฮิโรบะโทยะโคะออนเซ็น (โรงแรมโทยะโคะมังเซคาคุฝั่งเลคไซด์เทอเรส)

TOP