css3panels-alt-04

อุทยานธรณี(Geopark) คือ "สวนสาธารณะแห่งผืนดินใหญ่"

สิ่งที่พวกเราได้เห็นอยู่เป็นประจำจนกลายเป็นเรื่องปกติ อย่างเช่น ภูเขา เนินเขา หาดทราย หรือสิ่งที่มีรูปร่างเป็นผืนดินขึ้นมานั้น อันที่จริงแล้ว กว่าจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นรูปร่างได้ ต้องผ่านระยะเวลาอันยาวนานกว่าหลายหมื่นปี หรืออาจจะหลายร้อยล้านปี
ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ หรือแม้กระทั่งการดำรงชีวิตพวกเราเองก็ถูกฟูมฟักเติบโตขึ้นมาได้จากสิ่งเหล่านั้น
และผืนดินแต่ละแห่งก็มักจะมี "เรื่องราวของผืนแผ่นดิน" ถูกซุกซ่อนอยู่มากมาย
สถานที่อันทรงคุณค่า ที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้และสนุกสนานไปกับการดำรงอยู่ของโลก และความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิต คือ "อุทยานธรณี"
※อุทยานธรณีระดับโลกเป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากยูเนสโก(องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ)

TOP