ในระหว่างฤดูกาลจะมีงานเปิดลานกลางแจ้งริมทะเลสาบ ที่สามารถที่จะเพลิดเพลินไปกับการยิงเป้า โยนห่วง เล่นโยโย่น้ำ ฯลฯ ได้
มีจัดรำวงบงโอโดริด้วย ก่อนที่จะมีการประกวดพลุชุดใหญ่ ลองรำวงร่วมกับชาวท้องถิ่นกันดูไหม?

・งานแฟร์ 19:00 - 21:00
・บงโอโดริ 19:30 - 20:30

・2014.08.10(Sun) 19:00-19:30
การประกวดรำวงเด็ก ( 100 ท่านแรกให้ขนมเป็นของขวัญ)

・2014.08.14(Thu) 19:30-20:30
การประกวดรำวงแต่งกายแฟนซี
 * รางวัลชนะเลิศ 50,000 เยน
 * รับลงทะเบียน 19.00 น. - ครบ 30 ทีมแรก
 * พิจารณาตั้งแต่ 19.30 น. เป็นเวลา 30 นาที ※จะพิจารณาจาก ชุดแฟนซี, การแสดงออก, ทีมเวิร์ค

สถานที่จัดงาน : สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ หน้าท่าเรือชมดอกไม้ไฟ (อะบุตะกุง โทยะโคะมาจิ โทยะโคะออนเซ็น หน้าสำนักงานใหญ่โทยะโคะคิเซ็น)
ผู้จัดงาน: คณะกรรมการบริหารเทศกาลฤดูร้อนโทยะโคะออนเซ็น
ติดต่อสอบถาม:0142-75-2446 สมาคมการท่องเที่ยวโทยะโกะออนเซ็น (นิติบุคคล)

 

TOP