ระหว่างช่วงเทศกาล ในช่วง 20.45 น. ของทุกคืน จะมีการแสดงดอกไม้ไฟเหนือน่านฟ้าทะเลสาบโทยะ

สามารถรับชมและเพลิดเพลินกับการจุดดอกไม้ไฟในเรือที่แล่นบนทะเลสาบได้จากทุกแห่งในย่านโทยะโกะออนเซ็น
(อาจงดการแสดงหากสภาพอากาศไม่อำนวย)

เวลา: 20.45-21.05 น.
สถานที่: ทางเดินเล่น โทยะโกะออนเซ็น

TOP