2015.01.09
css3panels-alt-04

ภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเมื่อไร ที่ไหนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทราบได้
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโทยะโคะออนเซ็นเป็นที่ตั้งของภูเขาอุสุซัง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใน 100 ปีจะเกิดการระเบิดซ้ำถึง 4 ครั้ง อย่างไรก็ตามก่อนระเบิดจะมีแผ่นดินไหวเป็นเครื่องบอกเหตุ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลายครั้งเป็นเวลา 3 วันก่อนระเบิด ก่อนเหตุการณ์นั้นจะมาถึงภูเขาแห่งนี้นับเป็นภูเขาที่เงียบสงบมาก ภูเขาไฟลูกนี้ทำให้เกิดเป็นภูมิทัศน์ที่งดงาม เป็นเพราะเขาลูกนี้จึงทำให้มีน้ำร้อนไหลซึมออกมา จนทำให้สร้างเป็นโทยะโคะออนเซ็นได้

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวเป็นลางบอกเหตุหรือภูเขาไฟเริ่มระเบิดแล้วนั้น...

สิ่งสำคัญคือต้องมีสติและจัดการอย่างทันท่วงที เพราะต้องย้ายไปยังที่ปลอดภัยจึงควรไปรวมกันที่จุดรวมพลชั่วคราว ในยามที่การเดินทางไปยังจุดรวมพลชั่วคราวเป็นไปได้ยาก ให้อพยพไปยังอาคารขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียง

จุดรวมพลชั่วคราว

กรุณาอ่านข้อมูลล่าสุดด้านล่าง

เมื่อเกิดฝนตกหนัก ความเสี่ยงในการที่จะเกิดภัยพิบัติดินถล่มจะสูงขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำการอพยพที่ทางเมืองออกให้ ให้อพยพไปยังจุดรวมพลชั่วคราวหรือบนชั้น 2 ของอาคารขนาดใหญ่

จุดรวมพลชั่วคราว

กรุณาอ่านข้อมูลล่าสุดด้านล่าง

หากเกิดแผ่นดินไหว ให้ระวังวัตถุที่จะตกลงมาโดยการนำกระเป๋า ฯลฯ มาป้องกันกระแทกศีรษะ กรุณาอพยพไปยังอาคารขนาดใหญ่ ในส่วนของสึนามิในเมืองโทยะโคะออนเซ็นนั้นไม่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตาม อาจเกิดกรณีที่องค์กรขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการ

กรุณาอ่านข้อมูลล่าสุดด้านล่าง

TOP